Institutionsbyggeri med teglblokke

Daginstitutioner har til opgave at ledsage børn i at opdage verden, gøre dem stærke og opmuntre dem individuelt. Det kan dog kun lykkes, hvis børnene er sunde og har det godt. Et særligt eksempel på bæredygtigt byggeri med fokus på sundhed, miljø og trivsel blev skabt i dette institutionsbyggeri.

Da man byggede en ny børnehave med vuggestue, stod kunden over for to særlige udfordringer. På den ene side skal optimale værdier opfyldes med hensyn til sund livsstil, på den anden side blev idéen om en halvcirkelformet bygning med konsekvent runde former foretrukket.
Efter grundige overvejelser var arkitekten og den tekniske direktør sikre. Beslutningen om at anvende teglblokke blev truffet til fordel for mursten.

I overgangen til et parklignende rekreativt område for det tilstødende boligområde blev der på godt et års byggeri skabt et arkitektonisk højdepunkt.

De fem yderdele af bygningen er iøjnefaldende, som alle har homogent afrundet murværk. Udtrykket fortsætter i overgangene og inde i daginstitutionen.

Den særlige følelse af tryghed er mærkbar for alle.

Hvorfor bygge en institution med teglblokke ?

Institutionsbygning, hjemsted for 3 børnehaver og to vuggestuegrupper.
Bygningen blev planlagt som et passivhus.
Byggetiden for børnehaven var i alt kun 14 måneder.
På det parklignende rekreative areal på 3.650 m2 blev der anlagt 750 m2 bolig- og brugsareal og 960 m2 bebygget areal.

De gennemsnitlige byggeomkostninger var DKK 12.900 pr. m2.
Institutionens tekniske direktør har fulgt byggeprocessen fra begyndelsen og er stolt af sit nye byggeri. “Vi har selv udvalgt alle materialer til bygningen,” nævner han, når han bliver spurgt om sunde byggematerialer. Teglblokke og træ bruges på samme tid, interiøret er karakteriseret af stabile møbler lavet af massivt træ.
I modsætning til standarden og takket være teglblokkene fremstår børnehaven som permanent sund.

bygning, ThermoPlan teglblokke fra Scanoton

Scanoton vil bidrage til sunde byggerier - byggerier der kan ånde!

Mennesket er ikke skabt til at blive pakket ind i lufttætte miljøer

Institutionsbyggeri med teglblokke er godt både for sundhed, trivsel og klima.

Børnehave/vuggestue bygget af teglblokke

Vil du vide mere om institutions byggerier?