Et bæredygtigt byggeri er et byggeri, der balancerer god komfort og en optimeret økonomi i hele byggeriets levetid med minimal miljøbelastning

Byg økologisk og bæredygtigt – gerne monolitisk – puds inde, tegl, puds udvendigt.

Højisolerende teglblokke behøver ikke yderligere lag isolering af facaden.
En facade udført af teglblokke er fri for skadelige biocider.
Nedrivningsmaterialet fra et murstenshus kan opbevares på konventionelle byggeaffaldsdepoter eller genbruges som genbrugsbyggemateriale.
Løsninger til genanvendelse af knuste mursten findes allerede og bliver konstant forbedret.
Råmateriale i stedet for byggeaffald: Accept af ublandet ler-/jordgravning på anlægget for anlægs- og gravevirksomheder i udvalgte byggeområder eller til store byggepladser.
Elektricitet fra vedvarende energi benyttes i alle anlæg.
Alle emballagetyper til murstenspakkerne kan afhentes på byggepladsen og returneres til fabrikken til genbrug. I årtier er teglblokkene udelukkende blevet leveret på højkvalitets pant-træpaller.

bygning, ThermoPlan teglblokke fra Scanoton

Garanteret træfri – Teglblokke er rent mineralsk og beskytter den stadigt mere værdifulde skovressource.
Produktionen foregår i de mest moderne fabrikker i Tyskland. Teglværket i Tyskland er certificeret efter EN 50001.
Energiforbruget registreres på en struktureret og holistisk måde og optimeres løbende ved hjælp af mål og foranstaltninger.
Teglproduktion har vist sig at være yderst effektiv, ressourcebesparende, energibesparende og miljøvenlig.
Stikprøver af murstenene kontrolleres for forurenende stoffer af uafhængige institutter to gange om året.
Alle ThermoPlan Teglblokke har miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) i henhold til ISO 14025 og EN 15804.
I modsætning til den store jungle af certificeringsorganer og mærker er dette anerkendt i Europa, meget krævende og seriøs.

Villa Tårnborg i Svendborg | Reference | ThermoPlan Teglblokke og Skillevægsblokke fra Scanoton

Jord, vand, luft og ild - naturens fire grundelementer - er råmaterialerne til teglproduktion.

Dette særlige forhold til naturen var grundtanken bag oprettelsen af et arboret, en forstbotanisk have, i begyndelsen af 1990’erne. – Længe før den nuværende hype om klimaet. Den består af en offentlig og en privat del, hvori der er en statelig ejendom fra 1879 og en stor indre gårdhave med mange middelhavskrukkeplanter. Huset er indrammet af to rankede ege, der er mere end hundrede år gamle.

I træhaven er der over 600 træer, træer og græsser på næsten 10.000 m² og beriger naturen.

Over 18 hektar vinmarker, som har været øremærket til fremtidig råvareudvinding i generationer, sikrer ikke kun fremragende vin, men lagrer også CO2 år efter år. Derudover er der knap 33 hektar anden landbrugsjord og biotop. Så bierne flyver igen!

EPD – et vigtigt redskab til bæredygtigt byggeri

Environmental Product Declaration (EPD) er et byggeprodukts miljømæssige ”varedeklaration”, og dokumenterer produktets miljøeffekter på syv parametre. Den bruges i beregningen af en bygnings samlede miljøeffekt.

Alle ThermoPlan Teglblokke har miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) i henhold til ISO 14025 og EN 15804.

Logo EPD

Bæredygtigt byggeri er vejen frem

I Danmark er DGNB-systemet valgt som certificeringsordning for bæredygtigt byggeri.

Green Building Council, Logo ThermoPlan teglblokke fra Scanoton

Andre certificeringsordninger

BREEAM

logo med Breeam - certificering af bæredygtigt byggeri
Det engelsk baserede certificeringssystem, BREEAM, BRE Environmental Assesment Method. BREEAM vurderer bæredygtighed ud fra 10 områder med hver sin vægtning:

LEED

logo U.S. Green Building Council - bæredygtighed inden for design, konstruktion og drift.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med bæredygtigt byggeri?