ThermoPlan®Læmur

ThermoPlan®Læmur er let at opføre med vore teglblokke. Typisk opføres muren af 175 mm bredde teglblokke, samt pudses med 15 mm grundpuds og 2 mm slutpuds på begge sider - altså en samlet bredde på knap 210 mm.

Det er selvfølgelig også muligt at anvende teglblokke med andre bredder f. eks 240, 300, 365, 425 og 490 mm - alle pudset som nævnt ovenfor.
Læmure er ofte fritstående, og udsættes af og til for store vandrette vindlaster. Det kan derfor være nødvendigt med en lodret armering til at opfange de vandrette kræfter. Her kan anvendes en planfyldblok, der er kendetegnet ved store lodrette huller - ca. 90x110 mm. I hullerne kan den lodrette armering fra fundamentet gemmes, og blokkene udstøbes sluttelig med beton.   Som udgangspunkt bør man altid få lavet en stabilitetsberegning hos en ingeniør.

Send os en mail, hvis du har planer om at opføre en læmur og ønsker yderligere informationer. Vi formidler også gerne kontakt til udførende firmaer, hvis dette ønskes.

Vi ser frem til at høre fra dig!